Czego nie znajdziesz w listach od nas?

Treści oceniających Twoje rodzicielskie wybory

Nie promujemy KP,  KPI, ani mleka modyfikowanego. Nie promujemy porodów naturalnych, ani tych przez CC. A nade wszystko: nie publikujemy badań, które polaryzują świat Rodziców. Wyrzuty sumienia po lekturze? To nie u nas. 

Wyników badań, które nie przystają do codzienności

Eksperci swoje, życie swoje - chciałoby się powiedzieć. W EPO publikujemy treści i badania wokół idei rodzicielskiej świadomości, które nie stoją w opozycji do luzu i bycia dla siebie ważnym. Masz prawo do odpuszczania i popełniania błędów. Wszyscy je popełniamy. I tak - na to też są badania :)

Reklam produktów, za którymi nie stoi nic więcej

Promujemy i polecamy wyłącznie te produkty, które przeszły badania naszych ekspertów i w które sami wierzymy.  Nigdy nie wypowiadamy się też o produktach, których nie testowaliśmy. To uczciwa polityka biznesowa, która jest podstawą funkcjonowania EPO.